Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 22/07/2013

Τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2013, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Ένα (1) CL-215 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Βλαμαρή Σάμου.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Κεφαλόβρυσο Κέρκυρας.

Συμπληρώθηκαν 6,9 ώρες πτήσης σε 4 εξόδους.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.

Συμπληρώθηκε 1,5 ώρα πτήσης σε 1 έξοδο.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από τη Μύκονο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) Α-109 μετέφερε 1 ασθενή από τη Νάξο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) Α-109 μετέφερε 1 ασθενή από τη Σίφνο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 6 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.