Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 24/07/2013

Την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 και δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Πετρί Νεμέας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στις Κολλίνες Αρκαδίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Ξεροβούνα Μεσσηνίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Άγιο Γεώργιο Ευρυτανίας.

Συμπληρώθηκαν 28 ώρες πτήσης σε 14 εξόδους.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στο Τατόι.

Συμπληρώθηκαν 3,3 ώρες πτήσης σε 2 εξόδους.

Για Έρευνα – Διάσωση,

  • Ένα (1) Super Puma εκτέλεσε αποστολή Έρευνας – Διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή ΝΑ της Ρόδου.

Συμπληρώθηκαν 3 ώρες πτήσης σε 1 έξοδο.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από τη Ζάκυνθο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) Α-109 μετέφερε 1 ασθενή από τη Σκόπελο στο Νοσ Λάρισας.

Συμπληρώθηκαν 4,7 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.