Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 28/07/2013

Την Κυριακή 28 Ιουλίου 2013, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Έξι (6) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Ίστριο Ρόδου.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Αετό Μεσσηνίας.

Συμπληρώθηκαν 56 ώρες πτήσης σε 19 εξόδους.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Αττική.

Συμπληρώθηκε 1,5 ώρα πτήσης σε 1 έξοδο.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Κώ στη Ρόδο.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τον Άγιο Ευστράτιο στη Λήμνο.

Συμπληρώθηκαν 3,1 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.