Εθελοντική Αιμοδοσία από το Προσωπικό της 6ης ΜΣΕΠ

Την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013, το στρατιωτικό προσωπικό της 6ης Μοίρας Σταθμού Ελέγχου και Προειδοποίησης (6η ΜΣΕΠ) συμμετείχε σε εθελοντική αιμοδοσία, στην πλατεία Άνω Μεράς Μυκόνου, που πραγματοποιήθηκε από την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας.