Σχολείο Advanced Medic First Response (AMFR)

Από τη Δευτέρα 1 έως και την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013, πραγματοποιήθηκε στην 31 Μοίρα Επιχειρήσεων Έρευνας Διάσωσης (31 ΜΕΕΔ) το Σχολείο Advanced Medic First Response (AMFR).

Φορέας υλοποίησης ήταν η κινητή μονάδα εκπαίδευσης (Mobile Training Team) του International Special Training Center/Medical Branch (ISTC) που εδρεύει στη Γερμανία.

Από το σχολείο αποφοίτησαν πέντε (5) στελέχη της 31ΜΕΕΔ, ένας (1) Ιατρός της Πολεμικής Αεροπορίας, δύο (2) στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων του Πολεμικού Ναυτικού, δύο (2) στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού Ξηράς και ένα (1) στέλεχος των Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρουμανίας.