Αναστολή λειτουργίας ΣΕΠΑ

To Συγκρότημα Εξυπηρέτησης Προσωπικού Αεροπορίας (ΣΕΠΑ) ανακοινώνει ότι αναστέλλεται η λειτουργία του συνόλου των πολυκαταστημάτων του Συγκροτήματος έως και 26 Αυγούστου 2013, εκτός του πρατηρίου υγρών καυσίμων.