Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 05/08/2013

Την Δευτέρα 5 Αυγούστου 2013, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415, τρία (3) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Ιτέα Φωκίδας.
  • Δύο (2) CL-415, τέσσερα (4) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Μαραθώνα Αττικής.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Σπαθοβούνι Κορινθίας.

Συμπληρώθηκαν 83,2 ώρες πτήσης σε 30 εξόδους.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Λαμία.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.

Συμπληρώθηκαν 6,2 ώρες πτήσης σε 4 εξόδους.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Πάρο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 2 ασθενείς από Σίφνο και Σύρο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 2 ασθενείς από την Μυτιλήνη στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από τη Χίο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 9,6 ώρες πτήσης σε 4 αποστολές.