Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 06/08/2013

Την Τρίτη 6 Αυγούστου 2013, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

 • Έξι (6) CL-415 και τέσσερα (4) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Πάρνηθα.
 • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Πέρσαινα Ηλείας.
 • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Γραβιά Φωκίδας.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Καραβάδο Κεφαλονιάς.
 • Τρία (3) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Πηγάδια Μεσσηνίας.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Σκουρτερά Αιτωλοακαρνανίας.

Συμπληρώθηκαν 96,5 ώρες πτήσης σε 38 εξόδους.

Για Επιτήρηση,

 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην Κεφαλονιά.

Συμπληρώθηκαν 3 ώρες πτήσης σε 2 εξόδους.

Για Αεροδιακομιδές,

 • Ένα (1) A-109 μετέφερε 1 ασθενή από την Κεφαλονιά στο νοσοκ. Ρίου.
 • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από τη Ρόδο στο Ηράκλειο.
 • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από το Ηράκλειο στην Ελευσίνα.
 • Ένα (1) Α-109 μετέφερε 1 ασθενή από την Κέρκυρα στην Ελευσίνα.
 • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τη Νίσυρο στο νοσοκ. Ρόδου.
 • Ένα (1) Α-109 μετέφερε 1 ασθενή από τη Σύρο στην Ελευσίνα.
 • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από τη Σάμο στην Ελευσίνα.
 • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 2 ασθενείς από Νάξο και Πάρο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 16,7 ώρες πτήσης σε 8 αποστολές.