Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 07/08/2013

Την Τετάρτη 7 Αυγούστου 2013, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τέσσερα (4) CL-415, τρία (3) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην στην Ερμιόνη Αργολίδας.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας.
  • Ένα (1) CL-215 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Γεράκι Ηλείας.
  • Τρία (3) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Καζάρμα Καλαμάτας.

Συμπληρώθηκαν 56,2 ώρες πτήσης σε 22 εξόδους.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τη Σαμοθράκη στην Αλεξανδρούπολη.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 νεογνό από τη Μυτιλήνη στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 3 ασθενείς από τη Μύκονο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 5,3 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.