Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 11/08/2013

Την Κυριακή 11 Αυγούστου 2013, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης σε Εύβοια, Άνδρο και Κλινδιά Ηλείας.
  • Δύο (2) CL-415 και τέσσερα (4) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης σε Κλινδιά Ηλείας.
  • Τρία (3) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης σε Αγία Μαύρα Ηλείας.
  • Δύο (2) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης σε Αγιόκαμπο Ευβοίας.

Συμπληρώθηκαν 43,4 ώρες πτήσης σε 18 εξόδους.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Τρίπολη.

Συμπληρώθηκαν 1 ώρα πτήσης σε 1 έξοδο.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1)Α-109 μετέφερε 1 ασθενή από την Άνδρο στην Αθήνα.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από τη Σάμο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από την Κέρκυρα στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 6,4 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.