Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 13/08/2013

Την Τρίτη 13 Αυγούστου 2013, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τέσσερα (4) CL-415 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Άνω Δολιανά Αρκαδίας.
  • Τρία (3) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης σε Ασπρόχωμα Μεσσηνίας και Άνω Δολιανά Αρκαδίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Ιτέα Φωκίδας.

Συμπληρώθηκαν 31,8 ώρες πτήσης σε 15 εξόδους.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην Τρίπολη.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Χρυσούπολη Καβάλας.

Συμπληρώθηκαν 3,9 ώρες πτήσης σε 4 εξόδους.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 βρέφος από το νοσοκ. Ρόδου στο Ηράκλειο.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 3 ασθενείς από Ικαρία και Λέρο σε Σάμο και νοσοκ. Ρόδου.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από τη Σάμο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 9,9 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.