Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 14/08/2013

Την Τετάρτη 14 Αυγούστου 2013, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Έρευνα – Διάσωση,

  • Ένα (1) Super Puma εκτέλεσε αποστολή έρευνας-διάσωσης για πολυτραυματία ορειβάτη στην περιοχή του Ολύμπου.

Συμπληρώθηκαν 2,7 ώρες πτήσης σε 3 εξόδους.

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Ανάβρα Μαγνησίας.
  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Ανάβρα Μαγνησίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Ανάβρα Μαγνησίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Άνω Χρυσοβίτσα Αιτωλοακαρνανίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Κρεμμύδι Κεφαλλονιάς.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Δημητσάνα Αρκαδίας.

Συμπληρώθηκαν 22,6 ώρες πτήσης σε 12 εξόδους.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από την Κέρκυρα στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 2 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.