Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 16/08/2013

Την Παρασκευή 16 Αυγούστου 2013, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

 • Τέσσερα (4) CL-215 και δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Μπάλα Πατρών.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Μαλατέικα Αγρινίου.
 • Δύο (2) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στους Λιβανάτες Φθιώτιδας.
 • Ένα (1) CL-415 και πέντε (5) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Άστρος Κυνουρίας.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Πόρο Κεφαλονιάς.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Δομοκό Φθιώτιδας.
 • Τέσσερα (4) CL-415, ένα (1) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Θάσο.

Συμπληρώθηκαν 113,3 ώρες πτήσης σε 44 εξόδους.

Για Επιτήρηση,

 • Ένα (1) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.

Συμπληρώθηκε 1,8 ώρα πτήσης σε 1 έξοδο.

Για Αεροδιακομιδές,

 • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 2 ασθενείς από Τήνο και Σύρο στην Ελευσίνα.
 • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τη Ρόδο στο Ηράκλειο.
 • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από την Κέρκυρα στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 7,4 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.