Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 17/08/2013

Το Σάββατο 17 Αυγούστου 2013, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τέσσερα (4) CL-415, πέντε (5) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στη Θάσο.
  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αμφίκλεια Φθιώτιδας.
  • Ένα (1) CL-415, τρία (3) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στα Καμιναράτα Κεφαλονιάς.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Αρχαίο Θέατρο Οινιάδων.

Εκτελέστηκαν 33 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 95,7 ώρες πτήσης.

Για Έρευνα – Διάσωση,

  • Ένα (1) Super Puma εκτέλεσε αποστολή έρευνας-διάσωσης για δύο γυναίκες σε απόκρημνη περιοχή στο Βίκι Χίου.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκε 1 ώρα πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 2 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τη Δονούσα στη Σύρο.

Συμπληρώθηκαν 4,5 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.