Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 21/08/2013

Την Τετάρτη 21 Αυγούστου 2013, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Κάτω Βασιλική Αιτωλοακαρνανίας.
  • Δύο (2) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στους Παξούς.
  • Δύο (2) CL-215 και τέσσερα (4) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Ρόδο.
  • Τέσσερα (4) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Πεντάλοφο Αιτωλοακαρνανίας.
  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Εκτελέστηκαν 20 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 59,5 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην Κέρκυρα.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 2,2 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 2 ασθενείς από τη Μυτιλήνη στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Κώ στη Ρόδο.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από τη Ρόδο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 6 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.