Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 22/08/2013

Την Πέμπτη 22 Αυγούστου 2013, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

 • Τρία (3) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Ρόδο.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Χρυσοβίτσα Αιτωλοακαρνανίας.
 • Τέσσερα (4) CL-215 και τρία (3) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Κεφαλονιά.
 • Δύο (2) CL-215 και δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Ασπροβάλτα Χαλκιδικής.
 • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Πάτρα.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας.
 • Τρία (3) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Χρυσοκελαριά Μεσσηνίας.

Εκτελέστηκαν 29 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 82,5 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

 • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Χρυσούπολη.
 • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Αττική.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 2,2 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

 • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 2 ασθενείς από Ρόδο και Κάρπαθο στο Ηράκλειο.
 • Ένα (1) C-130 μετέφερε 2 ασθενείς από τη Σάμο στην Ελευσίνα.
 • Ένα (1) Α-109 μετέφερε 1 ασθενή από την Άνδρο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 6,4 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.