Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 24/08/2013

Το Σάββατο 24 Αυγούστου 2013, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης σε Άνδρο και σε Ριτσώνα Εύβοιας.
  • Ένα (1) CL-215 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Ριτσώνα Εύβοιας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης σε Πεντάλοφο Αιτωλοακαρνανίας.

Εκτελέστηκαν 5 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 13,1 ώρες πτήσης.