Παράδοση – Παραλαβή της Διοίκησης του ΚΕΑΤ/ΣΟΤ

Την Παρασκευή 2 Αυγούστου 2013, πραγματοποιήθηκε στο Σχολείο Όπλων Τακτικής (ΣΟΤ) στην Αεροπορική Βάση Ανδραβίδας, παρουσία του Διοικητή του Κέντρου Αεροπορικής Τακτικής, Σμήναρχου (Ι) Αθανάσιου Σταθιά, η τελετή παράδοσης-παραλαβής της Διοίκησης του ΣΟΤ, από τον Αντισμήναρχο (Ι) Γεώργιο Τριαντάρη στον Αντισμήναρχο (Ι) Γεώργιο Μπόντζιο.