Παράδοση – Παραλαβή της Διοίκησης των 340 και 343 ΜΔΒ και της ΜΕΑΕ της 115ΠΜ

Την Παρασκευή 2 Αυγούστου 2013, πραγματοποιήθηκαν στην 115 Πτέρυγα Μάχης, παρουσία του Διοικητή της Πτέρυγας, Σμήναρχου (Ι) Ιωάννη Γκοντικούλη, οι τελετές παράδοσης – παραλαβής της Διοίκησης:

  • Της 340 Μοίρας Διώξεως Βομβαρδισμού, από τον Αντισμήναρχο (Ι) Ευάγγελο Φουτζίτζη στον Επισμηναγό (Ι) Αθανάσιο Αντωνακάκη.
  • Της 343 Μοίρας Διώξεως Βομβαρδισμού, από τον Αντισμήναρχο (Ι) Αθανάσιο Γκριτζάλη στον Αντισμήναρχο (Ι) Μιχαήλ Τσικαλάκη.
  • Της Μοίρας Εκπαίδευσης Αέρος – Εδάφους, από τον Αντισμήναρχο (Ι) Μιχαήλ Μιχόπουλο στον Επισμηναγό (Ι) Δημήτριο Κουσάκη.