Παράδοση – Παραλαβή της Διοίκησης των 363 και 364 ΜΕΑ και του ΣΜΕΤ της 120ΠΕΑ

Την Παρασκευή 2 Αυγούστου 2013, πραγματοποιήθηκαν στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος (120 ΠΕΑ), παρουσία του Διοικητή της Πτέρυγας, Σμήναρχου (Ι) Γρηγορίου Δημακογιάννη, οι τελετές παράδοσης – παραλαβής της Διοίκησης:

  • Της 363 Μοίρας Εκπαίδευσης Αέρος από τον Αντισμήναρχο (Ι) Λάζαρο Σκαμαντζούρα στον Αντισμήναρχο (Ι) Νικόλαο Λυμπερόπουλο.
  • Της 364 Μοίρας Εκπαίδευσης Αέρος από τον Αντισμήναρχο (Ι) Νικόλαο Μαλαπάνη στον Αντισμήναρχο (Ι) Νικόλαο Χριστόπουλο και
  • Του Σμήνους Μετεκπαίδευσης από τον Αντισμήναρχο (Ι) Νικόλαο Παντελάκη στον Αντισμήναρχο (Ι) Δημήτριο Μηνιωτάκη.