Πρόσκληση Κατάταξης Στρατευσίμων ΠA 2013 Ε’ ΕΣΣΟ – AT 070/2013

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
Αρ. Ανακ. 070/2013
Αθήνα, 12 Αυγούστου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση Κατάταξης Στρατευσίμων ΠA 2013 Ε’ ΕΣΣΟ

Mε Εγκύκλιο Διαταγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, την 2η και την 9η Σεπτεμβρίου 2013, καλούνται να καταταγούν στην Πολεμική Αεροπορία με την 2013 Ε΄/ΕΣΣΟ, οι στρατεύσιμοι που έχουν κατανεμηθεί ή μεταφερθεί στην Πολεμική Αεροπορία και είναι σωματικής κατηγορίας πρώτης έως και τέταρτης (Ι/1 έως Ι/4) και ανήκουν στις παρακάτω κλάσεις και κατηγορίες:

  • Οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2015 (γεννημένοι το έτος 1994), που είναι γραμμένοι ή είναι αδήλωτοι στα μητρώα αρρένων του Νομού Αττικής (αρμοδιότητας Σ.Υ Πειραιά, αρμοδιότητας Σ.Υ Αθηνών).
  • Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1990 έως και 2015 (γεννημένοι το 1969 έως και το 1994), από όλους τους Νομούς που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι πλήρους ή μειωμένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1 Μαΐου 2013 έως και 30 Ιουνίου 2013.
  • Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1990 έως και 2015 (γεννημένοι το 1969 έως και το 1994), που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, εφόσον η ημερομηνία λήξης της περιλαμβάνεται στο διάστημα από 1 Ιουλίου 2013 έως και 31 Αυγούστου 2013.

Όλοι οι στρατεύσιμοι που καλούνται, υποχρεούνται να καταταγούν στην 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης, στην Αεροπορική Βάση Τρίπολης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες, στην ιστοσελίδα της ΠΑ www.haf.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΛ4Σ6-ΓΔΒ.

Σμήναρχος (Ι) Αλέξανδρος Μαρίνος
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ