Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 03/09/2013

Την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2013, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Ένα (1) CL-415 και δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Κιλκίς.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Ληξούρι Κεφαλονιάς.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Κανάλια Κέρκυρας.

Εκτελέστηκαν 7 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 12,3 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην Κέρκυρα.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 3,2 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από το Καστελόριζο στη Ρόδο.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 2 ασθενείς από την Κάρπαθο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 4,1 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.