Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 04/09/2013

Την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2013, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Χρυσοβίτσα Αιτωλοακαρνανίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Χαλίκι Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας.

Εκτελέστηκαν 6 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 17 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην Κέρκυρα.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 4,2 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 3 ασθενείς από Ρόδο, Κάσο και Κάλυμνο σε Ηράκλειο και Ρόδο.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τη Σαμοθράκη στην Αλεξανδρούπολη.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 2 ασθενείς από Λήμνο και Κώ στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Φολέγανδρο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 10,7 ώρες πτήσης σε 4 αποστολές.