Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 07/09/2013

Το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2013, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415, δύο (2) CL-215 και τρία (3) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Κορώνη Μεσσηνίας.
  • Τέσσερα (4) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Σκουτεσιάδα Αιτωλοακαρνανίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Μαυρολιθάρι Φωκίδας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Κλείσματα Κεφαλονιάς.

Εκτελέστηκαν 19 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 46,1 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 2 ασθενείς από Λέρο και Κώ στη Ρόδο.

Συμπληρώθηκε 1,8 ώρα πτήσης σε 1 αποστολή.