Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 08/09/2013

Την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2013, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Πλατανιά Μεσσηνίας.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 6 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Τρίπολη.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκε 1,8 ώρα πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 4 ασθενείς από Ελευσίνα, Λάρισα, Σάμο και Ηράκλειο σε Μυτιλήνη, Κώ και Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 5 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.