Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 09/09/2013

Τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2013, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στo Παρανέστι Δράμας.
  • Δύο (2) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Κότρωνα Σπάρτης.
  • Δύο (2) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Ραϊνα Αιτωλοακαρνανίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Στρατόπεδο Ανδρισάκης Δράμας.
  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Σάμο.
  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στους Φούρνους.

Εκτελέστηκαν 17 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 43,1 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Τρίπολη.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 2 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 2 ασθενείς από τη Μύκονο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή και 1 νεογνό από Κώ και Ρόδο στο Ηράκλειο.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από τη Ζάκυνθο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 6,4 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.