Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 13/09/2013

Την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Μανιάκι Μεσσηνίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Ρατζακλί Κεφαλονιάς.

Εκτελέστηκαν 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 5,2 ώρες πτήσης.

Για Έρευνα – Διάσωση,

  • Ένα (1) ΑΒ-205 εκτέλεσε αποστολή έρευνας – διάσωσης για αγνοούμενο στην περιοχή Αγ. Γαλήνη του Ηρακλείου.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 2,6 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 νεογνό από την Κώ στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 2 ασθενείς και 1 νεογνό από Σάμο, Λήμνο και Θεσσαλονίκη σε Θεσσαλονίκη και Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 5,2 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.