Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 15/09/2013

Την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2013, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415, τέσσερα (4) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στους Μπλεμενιανούς Κυπαρισσίας.
  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Ρόδο.
  • Τρία (3) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Μικρομάνη Μεσσηνίας.

Εκτελέστηκαν 14 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 37,2 ώρες πτήσης.

Για Έρευνα – Διάσωση,

  • Ένα (1) Super Puma εκτέλεσε αποστολή έρευνας-διάσωσης για λαθρομετανάστες στη θαλάσσια περιοχή της Λέσβου.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκε 1 ώρα πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από τη Ζάκυνθο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από την Κώ στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) Α-109 μετέφερε 1 ασθενή από την Πάρο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 5,7 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.