Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 24/09/2013

Την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Πολιανή Μεσσηνίας.
  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Πολύκαστρο Κιλκίς.

Εκτελέστηκαν 6 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 17 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 βρέφος και 1 νεογνό από τη Ρόδο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 2,4 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.