Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 27/09/2013

Την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Ένα (1) CL-415 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στoν Αγ. Πρόδρομο Χαλκιδικής.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στo Βόλιμο Μεσσηνίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Χαβριάτα Κεφαλονιάς.

Εκτελέστηκαν 5 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 4 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από το Καστελόριζο στο νοσοκομείο Ρόδου.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τη Μ. Αγίου Γρηγορίου στη Θεσσαλονίκη.

Συμπληρώθηκαν 4,1 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.