Κατάταξη Επιτυχόντων Πανελλαδικών Εξετάσεων Έτους 2013 στη ΣTYA

Την Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013, παρουσιάστηκαν για κατάταξη οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων για το έτος 2013, στη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιλογής του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, παρουσιάστηκαν εκατόν πενήντα επτά (157) σπουδαστές, από τους οποίους εκατόν σαράντα επτά (147) Έλληνες και δέκα (10) Κύπριοι.