Κατάταξη Επιτυχόντων Πανελλαδικών Εξετάσεων Έτους 2013 στη ΣΥΔ

Τη Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013, παρουσιάστηκαν για κατάταξη οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων για το έτος 2013, στη Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ), στην Αεροπορική Βάση Σέδες, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιλογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, παρουσιάστηκαν είκοσι εννέα (29) σπουδαστές, από τους οποίους είκοσι οκτώ (28) Έλληνες και ένας (1) Κύπριος.