Σχεδιασμός Μεταθέσεων Έτους 2014

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού των μεταθέσεων του στρατιωτικού προσωπικού για το έτος 2014, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής επιθυμιών μέχρι και 4/10/2013 24:00.

Δήλωση Επιθυμιών Μεταθέσεων Έτους 2014

Έντυπο Ατομικών Στοιχείων – Επιθυμιών Τοποθετήσεων Έτους 2014