18η Εκπαιδευτική Σειρά Ελικοφόρων ΣΕΘΕ

Από τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2013, πραγματοποιήθηκε στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος (120ΠΕΑ), στην Καλαμάτα, η εκπαίδευση της 18ης Σειράς Ελικοφόρων του Σχολείου Εκπαίδευσης Θαλάσσιας Επιβίωσης (ΣΕΘΕ).

Εκπαιδεύτηκαν σπουδαστές του Σχολείου Αεροπορικής Νοσηλευτικής και Αεροδιακομιδών (ΣΑΝΑΔ) καθώς και προσωπικό από την 31 Μοίρα Επιχειρήσεων Έρευνας Διάσωσης (31ΜΕΕΔ), το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ), το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (401ΓΣΝΑ) και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ).