Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 01/10/2013

Την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Ικαρία.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 3,4 ώρες πτήσης.