Εγκαίνια νέου γηπέδου ποδοσφαίρου της 113 Πτέρυγας Μάχης

Την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013, στο πλαίσιο εγκαινίων του νέου γηπέδου ποδοσφαίρου της 113 Πτέρυγας Μάχης (113ΠΜ), διεξήχθη Τουρνουά μεταξύ των ομάδων της 113ΠΜ, της 383 Μοίρας Ειδικών Επιχειρήσεων και Αεροπυρόσβεσης (383ΜΕΕΑ) και του κλιμακίου της 2ης Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (2ης ΕΜΑΚ) του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο εδρεύει στην Πτέρυγα.

Τα εγκαίνια πραγματοποίησαν ο Επιθεωρητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου Ελλάδας, Αντιστράτηγος (ΠΣ) Ιωάννης Καραλιάς, ο Διοικητής της 2ης ΕΜΑΚ, Αρχιπύραρχος Δημήτριος Στάμος, ο Διοικητής της 113ΠΜ, Σμήναρχος (Ι) Ιωάννης Παπαδόπουλος και ο Διοικητής της 383 ΜΕΕΑ, Αντισμήναρχος (Ι) Ιάκωβος Τσαλταφερίδης.