Ενημέρωση Διοικητών Μονάδων ΔΑΕ

Την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013, πραγματοποιήθηκε στη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ), Ενημέρωση Διοικητών Μονάδων ΔΑΕ.

Ο σκοπός της ενημέρωσης ήταν η παρουσίαση του απολογισμού του έργου της Διοίκησης για το έτος 2013, οι στόχοι για το έτος 2014 και η ανάλυση μειζόνων θεμάτων αρμοδιότητας της ΔΑΕ, προκειμένου να δοθούν κατευθυντήριες οδηγίες, από τον Διοικητή ΔΑΕ, Υποπτέραρχο (Ι) Χρήστο Χριστοδούλου, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικότητας των Μονάδων της.