Τελετή Αποφοίτησης των Σπουδαστών της 1ης/13 Εκπαιδευτικής Σειράς του ΣΕΑ/Ε

Την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής (ΚΕΑΤ), η τελετή αποφοίτησης των σπουδαστών της 1ης Εκπαιδευτικής Σειράς του Σχολείου Επιχειρήσεων Αέρος -Επιφανείας (ΣΕΑ/Ε) για το έτος 2013.

Τα πτυχία στους σπουδαστές επέδωσε ο Διοικητής του ΚΕΑΤ, Σμήναρχος (Ι) Αθανάσιος Σταθιάς.