Επίσκεψη Αιγύπτιων Αξιωματικών στην 110 Πτέρυγα Μάχης

Από τη Δευτέρα 2 έως την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη Αιγύπτιων Αξιωματικών στην 110 Πτέρυγα Μάχης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδας – Αιγύπτου 2013.

Οι Αιγύπτιοι Αξιωματικοί ξεναγήθηκαν στους χώρους της Μονάδας και επισκέφθηκαν την 337 Μοίρα, την 348 Μοίρα Τακτικής Αναγνώρισης και το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενόργανης Πτήσης, όπου ενημερώθηκαν για την αποστολή και το έργο τους.

Τους Αξιωματικούς υποδέχθηκε ο Διοικητής της Μονάδας, Σμχος (Ι) Θεόδωρος Σύρμος.