Πρόσκληση Κατάταξης Στρατευσίμων ΠA 2014 Α’ ΕΣΣΟ – AT 104/2013

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Ανακ. 104/2013
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση Κατάταξης Στρατευσίμων ΠA 2014 Α’ ΕΣΣΟ

Mε Εγκύκλιο Διαταγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καλούνται να καταταγούν στην Πολεμική Αεροπορία με την 2014 Α΄/ΕΣΣΟ, οι στρατεύσιμοι που έχουν κατανεμηθεί ή μεταφερθεί στην Πολεμική Αεροπορία και είναι σωματικής κατηγορίας πρώτης έως και τέταρτης (Ι/1 έως Ι/4) και ανήκουν στις παρακάτω κλάσεις και κατηγορίες:

  • Οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2015 (γεννημένοι το έτος 1994), που είναι γραμμένοι ή είναι αδήλωτοι στα μητρώα αρρένων των Νομών Αττικής (αρμοδιότητας Σ.Υ Αττικής, αρμοδιότητας Σ.Υ Δυτικής Αττικής, αρμοδιότητας Σ.Υ Ανατολικής Αττικής), Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πέλλας, Σερρών, Ημαθίας, Πιερίας (αρμοδιότητας Σ.Υ Κεντρικής Μακεδονίας) και Θεσσαλονίκης (αρμοδιότητας Σ.Υ Θεσσαλονίκης).
  • Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1991 έως και 2015 (γεννημένοι το 1970 έως και το 1994), από όλους τους Νομούς που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι πλήρους ή μειωμένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου 2013 έως και 31 Οκτωβρίου 2013.
  • Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1991 έως και 2015 (γεννημένοι το 1970 έως και το 1994), που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, εφόσον η ημερομηνία λήξης της περιλαμβάνεται στο διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2013 έως και 31 Δεκεμβρίου 2013.

Οι ημερομηνίες κατάταξης των καλουμένων ορίζονται ως εξής:

  • Η 13η Ιανουαρίου 2014, για τους στρατεύσιμους που έτυχαν κατά το παρελθόν αναβολής για λόγους υγείας ή κρίθηκαν ικανοί κατηγορίας Ι/2 έως Ι/4 με γνωμάτευση οποιασδήποτε Επιτροπής Απαλλαγών των Ενόπλων Δυνάμεων.
  • Η 20η Ιανουαρίου 2014, για τους λοιπούς στρατευσίμους.

Όλοι οι στρατεύσιμοι που καλούνται, υποχρεούνται να καταταγούν στην 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης, στην Αεροπορική Βάση Τρίπολης.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τις ειδικές κατηγορίες στρατευσίμων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες, ή να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της ΠΑ www.haf.gr και την ηλεκτρονική διεύθυνση http:// https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΛΓ76-ΦΣ8.

Σμήναρχος (Ι) Αλέξανδρος Μαρίνος
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ