Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 04/01/2014

Το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2014, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) AB-212 μετέφερε 1 ασθενή από την Πάρο σην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 2,2 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.