Ετήσια Σύσκεψη Διοικητών ΣΜΕΤ στην 120ΠΕΑ

Την Πέμπτη 13 και την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014, παρουσία του Διοικητή Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ), Υποπτέραρχου (Ι) Χρήστου Χριστοδούλου, πραγματοποιήθηκε στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος (ΠΕΑ), στην Καλαμάτα, η ετήσια σύσκεψη των Διοικητών Σμηνών Μετεκπαίδευσης (ΣΜΕΤ) των Μονάδων, η οποία διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ/Β2).

Σκοπός της σύσκεψης ήταν η ανάλυση των παρατηρήσεων που διαπιστώθηκαν κατά την εκπαίδευση των νέων Ανθυποσμηναγών στα ΣΜΕΤ των Μονάδων του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας και της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης καθώς και η διατύπωση εισηγήσεων για την περαιτέρω βελτίωση της παρεχόμενης Πτητικής Εκπαίδευσης στην 120ΠΕΑ.