Πρόσκληση Κατάταξης Στρατευσίμων ΠA 2014 Β’ ΕΣΣΟ – ΑΤ 008/2014

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Ανακ. 008/2014
Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση Κατάταξης Στρατευσίμων ΠA 2014 Β’ ΕΣΣΟ

Mε Εγκύκλιο Διαταγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καλούνται να καταταγούν στην Πολεμική Αεροπορία με την 2014 Β΄/ΕΣΣΟ, οι στρατεύσιμοι που έχουν κατανεμηθεί ή μεταφερθεί στην Πολεμική Αεροπορία και είναι σωματικής κατηγορίας πρώτης έως και τέταρτης (Ι/1 έως Ι/4) και ανήκουν στις παρακάτω κλάσεις και κατηγορίες:

  • Οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2016 (γεννημένοι το έτος 1995), που είναι γραμμένοι ή είναι αδήλωτοι στα μητρώα αρρένων των Νομών Λέσβου, Χίου Σάμου (αρμοδιότητας Σ.Υ Βορείου Αιγαίου), Κυκλάδων, Ρόδου (Σ.Υ Νοτίου Αιγαίου), Κέρκυρας (Σ.Υ Κέρκυρας), Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου (Σ.Υ Κρήτης).
  • Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1991 έως και 2015 (γεννημένοι το 1970 έως και το 1994), από όλους τους Νομούς που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι πλήρους ή μειωμένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2013 έως και 1 Ιανουαρίου 2014.
  • Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1991 έως και 2015 (γεννημένοι το 1970 έως και το 1994), που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, εφόσον η ημερομηνία λήξης της περιλαμβάνεται στο διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2014 έως και 28 Φεβρουαρίου 2014.

Οι ημερομηνίες κατάταξης των καλουμένων ορίζονται ως εξής:

  • Η 4η Μαρτίου 2014, για τους στρατεύσιμους που έτυχαν κατά το παρελθόν αναβολής για λόγους υγείας ή κρίθηκαν ικανοί κατηγορίας Ι/2 έως Ι/4 με γνωμάτευση οποιασδήποτε Επιτροπής Απαλλαγών των Ενόπλων Δυνάμεων.
  • Η 10η Μαρτίου 2014, για τους λοιπούς στρατευσίμους.

Όλοι οι στρατεύσιμοι που καλούνται, υποχρεούνται να καταταγούν στην 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης, στην Αεροπορική Βάση Τρίπολης.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τις ειδικές κατηγορίες στρατευσίμων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες, ή να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της ΠΑ www.haf.gr και την ηλεκτρονική διεύθυνση https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΙΨΓ6-Α11.

Σμήναρχος (Ι) Αλέξανδρος Μαρίνος
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ