Τακτικές Κρίσεις Σμηνάρχων 2014-15 – ΑΤ 017/2014

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Ανακ. 017/2014
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Τακτικές Κρίσεις Σμηνάρχων 2014-15

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 309/14-3-14 τεύχος Γ’, το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2014-15 έκρινε τους παρακάτω
Σμήναρχους, ως εξής:

1. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:
α. Αεράμυνας
(1) Δημήτριο Μαργαριτούδη του Γεωργίου
(2) Νικόλαο Φιλιππίδη του Γεωργίου
(3) Δημοσθένη Μαργούτα του Ηλία
β. Υγειονομικούς Ιατρούς
(1) Στυλιανό Χαϊδεμενάκη του Ιωάννη
(2) Ευάγγελο Τσιφτσάκη του Κωνσταντίνου
γ. Εφοδιαστή, Κωνσταντίνο Κωνσταντάκο του Δημητρίου
δ.Διοικητικό, Ιωάννη Παπαευαγγέλου του Σπυρίδωνα
2. Μη Διατηρητέο Αεράμυνας, Παύλο Χρήστου του Χρήστου
3. Προακτέους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων:
α. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 11, 20 παρ. 4ε και 21 παρ. 4α, 5 του Ν 2439/1996 και του άρθρου 91 του Ν 3883/2010, στο βαθμό του Ταξίαρχου, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομίας τους, τους παρακάτω Σμήναρχους:
(1) Αεράμυνας
(α) Δημήτριο Μαργαριτούδη του Γεωργίου
(β) Νικόλαο Φιλιππίδη του Γεωργίου
(γ) Δημοσθένη Μαργούτα του Ηλία
(2) Υγειονομικούς Ιατρούς
(α) Στυλιανό Χαϊδεμενάκη του Ιωάννη
(β) Ευάγγελο Τσιφτσάκη του Κωνσταντίνου
(3) Εφοδιαστή, Κωνσταντίνο Κωνσταντάκο του Δημητρίου
(4) Διοικητικό, Ιωάννη Παπαευαγγέλου του Σπυρίδωνα
β. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 20, 20 παρ. 4ε, και 21 παρ. 4στ, 5 του Ν 2439/1996 και του άρθρου 91 του Ν 3883/2010, στο βαθμό του Ταξίαρχου, επειδή κρίθηκε ως Μη Διατηρητέος, τον Σμήναρχο Αεράμυνας Παύλο Χρήστου του Χρήστου.

Σμήναρχος (Ι) Αλέξανδρος Μαρίνος
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ