Τακτικές Κρίσεις Ταξιάρχων 2014-15 – AT 013/2014

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Ανακ. 013/2014
Αθήνα, 11 Μαρτίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Τακτικές Κρίσεις Ταξιάρχων 2014 – 15

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 281/11-3-14 τεύχος Γ’, το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2014 – 15 έκρινε τους παρακάτω Ταξίαρχους, ως εξής:

1. Διατηρητέοι
α. Ιπτάμενοι
(1) Νικόλαος Μήλας του Αθανασίου
(2) Συμεών Αστρεινίδης του Αθανασίου
(3) Αντώνιος Αθανασίου του Βασιλείου
(4) Γεώργιος Ζουμάς του Παναγιώτη
(5) Κωνσταντίνος Βέζος του Πέτρου
(6) Απόστολος Ιακώβου του Σπυρίδωνα
(7) Αριστείδης Κορέας του Ηρακλή
(8) Κωνσταντίνος Στάμος του Νικολάου
(9) Νικόλαος-Δημήτριος Χριστόπουλος του Νικολάου
(10) Γεώργιος Μπλιούμης του Αναστασίου
(11) Αγαμέμνων Κολιάκος του Ευάγγελου
(12) Δημήτριος Καλαντζής του Γεωργίου
(13) Ευάγγελος Μαντζιάρης του Νικολάου
(14) Παντελής Σαπαντζόγλου του Ιωακείμ
(15) Συμεών-Χαράλαμπος Ψιμούλης του Ιωάννη
(16) Κωνσταντίνος Μητσόπουλος του Παναγιώτη
(17) Μαρίνος Λούκος του Αντωνίου
(18) Δημήτριος Κονιδάρης του Κωνσταντίνου
(19) Κωνσταντίνος Αλεξίου του Επαμεινώνδα
(20) Γεώργιος Γαλανός του Βασιλείου
(21) Ιωάννης Πουλόπουλος του Γεωργίου
(22) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς του Αθανασίου
β. Μηχανικοί Αεροσκαφών
(1) Χριστόφορος Σμυρλής του Φαίδωνα
(2) Γεώργιος Αλεξανδρής του Τριαντάφυλλου
(3) Παντελεήμων Καραστατήρας του Ιωάννη
(4) Κωνσταντίνος Αράπης του Ευάγγελου
(5) Ιωάννης Θεοδοσουλάκης του Στυλιανού
γ.  Αεράμυνας
(1) Γεώργιος Μητρομάρας του Αθανασίου
(2) Κωνσταντίνος Φουσταλιεράκης του Εμμανουήλ
δ. Οικονομικοί
(1) Νικόλαος Κατσαρίδης του Κωνσταντίνου
(2) Συμεών Γραμματόπουλος του Κωνσταντίνου
ε. Υγειονομικοί Ιατροί
(1) Γεώργιος Κατσάνης του Παναγιώτη
(2) Γεώργιος Μακρής του Σπυρίδωνα
(3) Γεώργιος Τολούμης του Χαρίλαου
(4) Δημήτριος Χατζηγεωργίου του Εμμανουήλ
(5) Αντώνιος Κοτσιράκης του Μιχαήλ
στ. Εφοδιαστής, Αναστάσιος Αϊτινίδης του Κωνσταντίνου
ζ. Διοικητικός, Χρήστος Κυρολίβανος του Νικολάου

2. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:
α. Ιπτάμενοι
(1) Κωνσταντίνος Μπελούλης του Λεωνίδα-Βύρωνα
(2) Αθανάσιος Χριστοδούλου του Ευδόκιμου
(3) Σπυρίδων Γεωργόπουλος του Κωνσταντίνου
(4) Κωνσταντίνος Κορολής του Ζαχαρία
(5) Μιχαήλ Γιατζιτζόγλου του Παύλου
β. Μηχανικός Αεροσκαφών, Γεώργιος Αυγουρόπουλος του Δημητρίου
γ. Αεράμυνας
(1) Βασίλειος Κηπουρός του Κωνσταντίνου
(2) Εμμανουήλ Παντελάκης του Νικολάου
δ. Οικονομικός, Γεώργιος Δανιηλίδης του Κωνσταντίνου
ε. Υγειονομικός Οδοντίατρος, Νικόλαος Τζόλας του Ανδρέα
στ. Υγειονομικός Νοσηλευτικής, Κωνσταντία Πασχαλίδου του Βασιλείου
ζ. Εφοδιαστής, Θεοχάρης Γεροντίδης του Γεωργίου
η. Μετεωρολόγος, Πασχάλης Κατσάρας του Κυριάκου

3. Προακτέους στο βαθμό του Υποπτεράρχου στην αποστρατεία Ταξίαρχους:
α. Ιπτάμενος, Μιχαήλ Γιατζιτζόγλου του Παύλου
β. Οικονομικός, Γεώργιος Δανιηλίδης του Κωνσταντίνου
γ. Εφοδιαστής, Θεοχάρης Γεροντίδης του Γεωργίου
δ. Μετεωρολόγος, Πασχάλης Κατσάρας του Κυριάκου

4. Προάγουμε, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων:
α. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 8, 20 παρ. 4ε και 21 παρ. 4α, 5 του Ν 2439/1996 και του άρθρου 91 του Ν 3883/2010, στο βαθμό του Υποπτεράρχου, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομίας τους, τους παρακάτω Ταξίαρχους:
(1) Ιπτάμενοι
(α) Κωνσταντίνος Μπελούλης του Λεωνίδα-Βύρωνα
(β) Αθανάσιος Χριστοδούλου του Ευδόκιμου
(γ) Σπυρίδων Γεωργόπουλος του Κωνσταντίνου
(δ) Κωνσταντίνος Κορολής του Ζαχαρία
(2) Μηχανικός Αεροσκαφών, Γεώργιος Αυγουρόπουλος του Δημητρίου
(3) Αεράμυνας
(α) Βασίλειος Κηπουρός του Κωνσταντίνου
(β) Εμμανουήλ Παντελάκης του Νικολάου
β. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 14, 20 παρ. 4ε, 17 και 21 παρ. 4γ, δ, 5 του Ν 2439/1996 και του άρθρου 91 του Ν 3883/2010, στο βαθμό του Υποπτεράρχου, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τους παρακάτω Ταξίαρχους:
(1) Υγειονομικός Οδοντίατρος, Νικόλαος Τζόλας του Ανδρέα
(2) Υγειονομικός Νοσηλευτικής, Κωνσταντία Πασχαλίδου του Βασιλείου
γ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 8 του Ν 2439/1996 και του άρθρου 32 παρ. 1β, γ και 2 του Ν 3883/2010, στο βαθμό του Υποπτεράρχου, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και ως προακτέοι στο βαθμό του Υποπτεράρχου στην αποστρατεία, τους παρακάτω Ταξίαρχους:
(1) Ιπτάμενος, Μιχαήλ Γιατζιτζόγλου του Παύλου
(2) Οικονομικός, Γεώργιος Δανιηλίδης του Κωνσταντίνου
(3) Εφοδιαστής, Θεοχάρης Γεροντίδης του Γεωργίου
(4) Μετεωρολόγος, Πασχάλης Κατσάρας του Κυριάκου

Σμήναρχος (Ι) Αλέξανδρος Μαρίνος
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ