Εγγραφές Τέκνων Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού για το Σχολικό έτος 2014 – 2015 στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Αεροπορικής Βάσης Ελευσίνας

Εγγραφές Τέκνων Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού της ΠΑ στον Βρεφονηπιακό (Β/Ν) Σταθμό που λειτουργεί στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας για το νέο Σχολικό Έτος 2014 – 2015.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν τα τέκνα στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού της ΠΑ, καθώς και του προσωπικού των λοιπών Κλάδων ή Σωμάτων των ΕΔ, που υπηρετεί ή εργάζεται στην 112ΠΜ, εφόσον και ο έτερος γονέας είναι εργαζόμενος. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις εγγραφής αφορούν στα νήπια που έχουν γεννηθεί από 1/1/2010 έως και 28/2/2012 ενώ δεν θα εξετάζονται αιτήσεις νηπίων εκτός ορίων ηλικίας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής έχουν ως εξής:

 • α. Στρατιωτικό προσωπικό
  1. Η αίτηση εγγραφής θεωρημένη από το Γραφείο Προσωπικού του αιτούντος, μαζί με αντίγραφο 1ης σελίδας του Φύλλου Μητρώου(ως επιβεβαίωση των χρόνων εργασίας)
  2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  3. Φωτοτυπία των σελίδων εμβολίων από το βιβλιάριο υγείας του παιδιού
  4. Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος και φωτοτυπία δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τρέχοντος έτους
  5. Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη και τον ασφαλιστικό φορέα του έτερου γονέα
 • β. Πολιτικό προσωπικό
  1. Η αίτηση εγγραφής θεωρημένη από το Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού του αιτούντος
  2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  3. Φωτοτυπία των σελίδων εμβολίων από το βιβλιάριο υγείας του παιδιού
  4. Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος και φωτοτυπία δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τρέχοντος έτους
  5. Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη και τον ασφαλιστικό φορέα του έτερου γονέα

Και για τις δύο παραπάνω κατηγορίες ισχύει ως (6) οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό χρειαστεί η Επιτροπή.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν κατά προτεραιότητα, τα τέκνα του προσωπικού της ΠΑ – ανεξάρτητα αν ο έτερος γονέας είναι εργαζόμενος – εφόσον εμπίπτουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες και υποβάλουν τα επιπλέον δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν την ειδική κατηγορία στην οποία ανήκουν:

 • Γονέων φονευθέντων κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στην ΠΑ, σε ειρήνη ή πόλεμο
 • Πολυτέκνων
 • Διαζευγμένων ή ευρισκομένων σε διάσταση γονέων, εφόσον την επιμέλεια έχει το μέλος που υποβάλει την αίτηση
 • Αγάμων μητέρων
 • Προσωπικού που εργάζεται ή υπηρετεί σε Β/Ν Σταθμό της ΠΑ
 • Γονέων που ανήκουν στην κατηγορία ΑΜΕΑ, πιστοποιημένων με πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση της κατά περίπτωση υγειονομικής αρχής.
 • Ορφανά από τον έναν ή τους δύο γονείς.

Η υποβολή της αίτησης προς τη Γραμματεία του Βρεφονηπιακού Σταθμού, συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά από κοινοποίησης του εγγράφου έως και 27 Ιουνίου 2014.

Για την εγγραφή των επιλεγέντων παιδιών προσκομίζεται απαραίτητα πιστοποιητικό υγείας από Παιδίατρο, με το οποίο θα πιστοποιείται η σωματική, ψυχική και πνευματική του υγεία, ότι δεν πάσχει από κάποιο μεταδοτικό νόσημα καθώς και η ύπαρξη ή όχι γνωστής αλλεργίας, οπότε μπορεί να φιλοξενηθεί από το Β/Ν Σταθμό.

Η οικονομική συμμετοχή των γονέων είναι υποχρεωτική και προκαταβάλλεται ανά τρίμηνο, αρχόμενη από 15 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση το τηλέφωνο επικοινωνίας του Σταθμού είναι το 210-5505781.