Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού στο ΚΕΔΑ/Ζ

Ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για τη ΣΟΧ 1/2014 ορίζεται η Τρίτη 20 Μαΐου 2014 και η ημερομηνία λήξης ορίζεται η Πέμπτη 29 Μαΐου 2014.