Ιστορικό Εκλογής Μέλους ΔΕΠ στην Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

Ανάρτηση Ιστορικού Εκλογής Μέλους ΔΕΠ (3η Ανάρτηση) στην ΣΙ, στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, για το Γνωστικό Αντικείμενο “Θεωρητική και πειραματική μελέτη της λειτουργικής συμπεριφοράς και του σχηματισμού ρύπων εμβολοφόρων κινητήρων”.

Κάντε κλικ εδώ για την 3η Έκδοση