Οικονομικά Στοιχεία Χρήσης 2013 του Ο.Σ.Μ.Α.Α “Ο ΙΚΑΡΟΣ”

Από τον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Μονίμων Αξιωματικών Αεροπορίας – Ο.Σ.Μ.Α.Α. “Ο ΙΚΑΡΟΣ”, ανακοινώνονται τα οικονομικά στοιχεία χρήσης 2013.

Αποτελέσματα Χρήσης Προγράμματος Καρύστου 2010 – 2013

Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης 2013

Ισολογισμός 2013