Συμμετοχή Δοκίμων της ΣΥΔ στο Σ.Β.Ε.Κ.

Την Παρασκευή 16 Μαΐου 2014, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ανορθόδοξου Πολέμου (Κ.Ε.Α.Π.), στη Ρεντίνα, η τελετή αποφοίτησης της “2013 ΣΤ’ ΕΣΣΟ” του Σχολείου Βασικής Εκπαίδευσης Καταδρομέων (Σ.Β.Ε.Κ.).

Στο Σχολείο συμμετείχαν και περάτωσαν επιτυχώς τη βασική εκπαίδευση καταδρομέων και δέκα (10) πρωτοετείς Δόκιμοι, ειδικότητας Αμύνης Αεροδρομίων, της 51ης Σειράς Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ).